Search for tag: "ramme"

Manual sang og musik: Personorienteret tilgang og de 3 R-er

Når vi bruger musik i demensomsorgen, så giver det os en hel vifte af meget forskellige redskaber; redskaber som vi må bruge med omtanke. Her fortæller Hanne Mette Ochsner…

From  Susanne Gottlieb Togeby on November 28th, 2019 38 plays 0  

Manual sang og musik: indledende kontakt Intro

Her kan du se eksempler på situationer, hvor fagpersoner bruger sang og musik i den indledende kontakt med personen med demens, med det formål at få skabt en tryg ramme om det der…

From  Susanne Gottlieb Togeby on November 6th, 2019 48 plays 0