Search for tag: "nynnen"

Manual sang og musik: indledende kontakt Intro

Her kan du se eksempler på situationer, hvor fagpersoner bruger sang og musik i den indledende kontakt med personen med demens, med det formål at få skabt en tryg ramme om det der…

From  Susanne Gottlieb Togeby on 6 November, 2019 152 plays 0