Search for tag: "tempo"

Manual sang og musik: At føre en person fra et sted til et andet video 2

Ved valg af sange kan det være en god ide, hvis der indgår tekst, der peger i retning af det der sker i situationen; f.eks. ” Vi skal gå hånd i hånd…”.

From  Susanne Gottlieb Togeby on November 7th, 2019 52 plays 0