Search for tag: "afbalanceret arousaltilstand"

Manual sang og musik: Arousalregulering intro

Personer med demens kan have vanskeligt ved selv at regulere arousal. Arousal handler om hjernens vågenhed og parathed til at modtage sanseindtryk. En persons arousal kan både være…

From  Susanne Gottlieb Togeby on October 31st, 2019 182 plays 0