Search for media from: "Susanne Gottlieb Togeby"

Musikterapi og musikterapiuddannelsen AAU

Musikken er universel – vi har den alle sammen i os. Om man har et sprog eller ej er ligegyldigt i forhold til at kunne indgå i musik. Musik kan derfor nå ind, hvor ordene ikke…

From  Susanne Gottlieb Togeby on August 30th, 2013 536 plays 0  

Manual sang og musik: Arousalregulering intro

Personer med demens kan have vanskeligt ved selv at regulere arousal. Arousal handler om hjernens vågenhed og parathed til at modtage sanseindtryk. En persons arousal kan både være…

From  Susanne Gottlieb Togeby on October 31st, 2019 182 plays 0  

Introduktion til Manual i brug af sang og musik i demensrehabilitering

I videoen gives en introduktion til en internetbaseret manual, der omhandler hvordan sang og musik kan bruges målrettet i demensrehabiliteringsindsatsen.

From  Susanne Gottlieb Togeby on October 31st, 2019 121 plays 0  

Manual sang og musik: Plejesange video 1

At blive guidet positivt igennem en omsorgshandling, hvor der synges, hvad personen med demens skal gøre, kan modvirke, at personen får følelsen af ikke at kunne noget

From  Susanne Gottlieb Togeby on November 6th, 2019 264 plays 0